Het streefbedrag van
€ 125.000 is bereikt!

 

We hebben het gehaald! Woorden schieten tekort om iedereen te bedanken die, op welke manier dan ook, hieraan heeft bijgedragen. Alle warme en positieve berichten die we de afgelopen periode hebben ontvangen zijn ontroerend en hartverwarmend, net als alle donaties. Bedankt! 

Via Facebook zullen we jullie op de hoogte houden van de reis, de operatie en het herstel. 

Donaties zijn nog steeds nodig!


Het
streefbedrag van € 125.000 is behaald, maar donaties zijn nog steeds zeer welkom. Er zijn voorafgaand aan de crowdfundingsactie namelijk hoge medische kosten gemaakt. Die hebben wij niet meegenomen in deze actie. Daarnaast staat Eva na de operatie nog een lange periode van revalidatie en herstel te wachten. Ook daar zijn kosten aan verbonden, die niet volledig worden vergoed. Hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Alle beetjes helpen! 

Doneren kan veilig en snel via het iDeal-donatieformulier op deze pagina van een geldbedrag over te maken op het rekeningnummer van de stichting Geef Eva Toekomst NL05RABO0356909913, onder vermelding van ‘donatie’.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Crowdfunding doel
€ 134.132,45 / € 125.000,00


Doneer € -


We hebben ons streefbedrag gehaald! Dank jullie wel!

Helaas geld dat niet voor andere lotgenoten die momenteel ook hard bezig zijn om geld in te zamelen voor een operatie in Barcelona. We hebben deze acties op een rijtje gezet en nodigen iedereen die dit leest uit om donatie te brengen aan deze lotgenoten.

Lotgenoten

ANBI-aanvraag afgewezen

De stichting heeft in augustus 2020 de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze aanvraag is helaas afgewezen door de belastingdienst omdat de stichting, die vooral gericht is het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Eva, niet gezien wordt als een algemeen nut beogende instelling zoals aangeven in de nadere voorwaarden die daarvoor opgenomen in de Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen. Door deze afwijzing zijn donaties niet aftrekbaar.