Stichting: Geef Eva Toekomst

 • Is opgericht op 3 juli 2020
 • Is gevestigd in Ede
 • Is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 78496004
 • Heeft als identificatienummer (RSIN) 861425479
 • Heeft geen ANBI status verkregen
  (De aanvraag daarvoor is helaas afgewezen door de belastingdienst omdat de stichting, die vooral gericht is op het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Eva, niet gezien wordt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ zoals aangeven in de nadere voorwaarden die daarvoor opgenomen zijn in de ‘Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen’. Door deze afwijzing zijn donaties niet aftrekbaar.)

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: Dick Slaats (Ede)
 • Penningmeester: Albert van de Loosdrecht (Veenendaal)
 • Secretaris: Maruschka Willemsz (Ede)

De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Doelstellingen:

Alle donaties zullen worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren:

 1. Het financieel ondersteunen van de medische behandelingen van Eva en bijkomende onkosten, voor zover deze niet door (ziektekosten-) verzekeringen vergoed worden;
 2. Informatieverstrekking en bevordering
 3. Hulp aan lotgenoten.

Financiële verantwoording:

Een samenvatting van de ontvangen donaties en de besteding daarvan is terug te vinden in dit document:  Verantwoording_t/m_Mei-2022