Stichting: Geef Eva Toekomst

 • Is opgericht op 3 juli 2020
 • Is gevestigd in Ede
 • Is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 78496004
 • Heeft als identificatienummer (RSIN) 861425479

ANBI-aanvraag afgewezen

De stichting heeft in augustus 2020 de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze aanvraag is helaas afgewezen door de belastingdienst omdat de stichting, die vooral gericht is het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Eva, niet gezien wordt als een algemeen nut beogende instelling zoals aangeven in de nadere voorwaarden die daarvoor opgenomen zijn in de ‘Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen’. Door deze afwijzing zijn donaties niet aftrekbaar.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: Dick Slaats (Ede)
 • Penningmeester: Albert van de Loosdrecht (Veenendaal)
 • Secretaris: Maruschka Willemsz (Ede)

De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Alle donaties zullen worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren:

 1. Het financieel ondersteunen van de medische behandelingen van Eva en bijkomende onkosten, voor zover deze niet door (ziektekosten-) verzekeringen vergoed worden;
 2. Informatieverstrekking en bevordering:
  1. informatieverstrekking en voorlichting omtrent de aandoening Cranio-cervicale instabiliteit (CCI) en Atlanto-axiale instabiliteit (AAI), diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, naasten en medici;
  2. het bevorderen dat de kosten van benodigde behandelingen en bijkomende voor de aandoening vergoed gaan worden door de Nederlandse (ziektekosten-) verzekeringen, ook als behandeling in het buitenland plaatsvindt;
  3. het bevorderen van de totstandkoming van adequate behandelmogelijkheden van de aandoening in Nederland;
  4. het bevorderen van publieke bewustwording over de aandoening en behandeling;
  5. het bevorderen van de totstandkoming van een sociaal netwerk van (oud-) patiënten (en hun naasten) met dezelfde aandoening;
  6. informatievoorziening over opzetten inzamelingsacties en onze ‘lessons learned’ met derden die voornemens zijn een dergelijke actie te starten danwel hebben opgestart voor een andere Nederlandse patiënt.
 3. Het financieel ondersteunen van andere Nederlandse patiënten betreffende de niet vergoede kosten van medische behandelingen ten aanzien van de aandoening CCI/AAI of de diagnosestelling ervan.

De doelstellingen en het beleid van de stichting staan beschreven in het Beleidsplan – Stichting Geef Eva Toekomst.docx.