Stichting: Geef Eva Toekomst

 • Is opgericht op 3 juli 2020
 • Is gevestigd in Ede
 • Is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 78496004
 • Heeft als identificatienummer (RSIN) 861425479
 • Heeft de ANBI status aangevraagd en is in afwachting van toekenning daarvan door de Belastingdienst. Wanneer deze status is toegekend worden donaties aan de stichting voor particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar (met terugwerkende kracht).

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: Dick Slaats (Ede)
 • Penningmeester: Albert van de Loosdrecht (Veenendaal)
 • Secretaris: Laurens Verwijs (Ede)

De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat uitsluiten uit vrijwilligers. Alle donaties zullen worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren:

 1. (Volbracht) Het financieel ondersteunen van de medische behandelingen van Eva en bijkomende onkosten, voor zover deze niet door (ziektekosten-) verzekeringen vergoed worden;
 2. Informatieverstrekking en bevordering:
  1. informatieverstrekking en voorlichting omtrent de aandoening Cranio-cervicale instabiliteit (CCI) en Atlanto-axiale instabiliteit (AAI), diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, naasten en medici;
  2. het bevorderen dat de kosten van benodigde behandelingen en bijkomende voor de aandoening vergoed gaan worden door de Nederlandse (ziektekosten-) verzekeringen, ook als behandeling in het buitenland plaatsvindt;
  3. het bevorderen van de totstandkoming van adequate behandelmogelijkheden van de aandoening in Nederland;
  4. het bevorderen van publieke bewustwording over de aandoening en behandeling;
  5. het bevorderen van de totstandkoming van een sociaal netwerk van (oud-) patiënten (en hun naasten) met dezelfde aandoening;
  6. informatievoorziening over opzetten inzamelingsacties en onze ‘lessons learned’ met derden die voornemens zijn een dergelijke actie te starten danwel hebben opgestart voor een andere Nederlandse patient.
 3. het financieel ondersteunen van andere Nederlandse patiënten betreffende de niet vergoede kosten van medische behandelingen ten aanzien van de aandoening CCI/AAI of de diagnosestelling ervan.

De doelstellingen en het beleid van de stichting staan beschreven in het Beleidsplan – Stichting Geef Eva Toekomst.docx.