Toekomst van Eva

Door jullie steun, hulp en donaties is Eva in september 2020 en oktober 2021 levensreddend geopereerd: Belangrijke mijlpalen in het geven van een toekomst aan Eva.

De reizen en de operaties waren zeer zwaar voor Eva en betekenden het startpunt voor een moeizaam en langdurig hersteltraject. Eva verblijft op dit moment nog steeds 24/7 op haar kamer vanwege haar lichamelijke en neurologische klachten. Met intensieve revalidatie werkt zij om kleine stapjes naar herstel te kunnen maken, bijvoorbeeld om de spieren in haar romp weer te kunnen gebruiken. En om voeding op te kunnen nemen in haar lichaam. Vooruitgang is wel dat haar kamer niet meer 24/7 volkomen verduisterd hoeft te zijn.

Eva wil leven en daar levert ze elke dag een strijd voor. Maar deze toekomst, zoals deelname aan gezinsmomenten, bezoek ontvangen, kunnen zitten, zelfstandig kunnen plassen, lopen, lezen, enz…. dat is nog ver weg.

Via Facebook zullen we jullie zo nu en dan op de hoogte houden van Eva’s herstel. Wij vragen begrip ervoor dat vanwege Eva’s privacy niet alles met jullie gedeeld wordt.

Toekomst van de stichting

De meest urgente doelstelling van de stichting, het financieel faciliteren van de levensreddende operaties van Eva, is gerealiseerd in 2020 en 2021.

Ook nu en in de toekomst blijft de stichting Eva financieel ondersteunen ten aanzien van zorgkosten die niet vergoed worden. Daarnaast gaan we verder met het praktisch adviseren en ondersteunen van lotgenoten omtrent fondsenwerving. Wanneer mogelijk pakken we de overige in de statuten verwoorde doelstellingen op.