Toekomst van Eva

Door jullie steun, hulp en donaties is Eva geopereerd. Een belangrijke mijlpaal in het geven van een toekomst aan onze dochter Eva. Daarmee is een belangrijke stap gezet, echter wacht Eva nog een langdurig revalidatie traject en uitdagingen die op haar en ons pad komen.

Op Facebook vindt u actuele berichten en informatie over hoe het met Eva gaat.

https://www.facebook.com/geefevatoekomst/

Toekomst van de stichting

De meest urgente doelstelling van de stichting, het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Eva, is gerealiseerd. Ook is er een bedrag opzij gezet voor de voorbare vervolgbehandeling. Nu willen we verder gaan om de overige doelstellingen na te streven. Mede vanwege de beperkingen gezien de Coid-19 situatie, richten we ons gedurende 2021 vooral het praktisch adviseren en ondersteunen van lotgenoten omtrent fondsenwerving. Wanneer mogelijk pakken we de overige doelstellingen op.

Deze overige doelstellingen zijn:

  • Informatieverstrekking en voorlichting omtrent de aandoening, voor diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, ouders en medici.
  • Het bevorderen dat de kosten van de benodigde behandelingen en bijkomende voor de aandoening vergoed gaan worden door de Nederlandse (ziektekosten-) verzekeringen. Dit ook als behandeling in het buitenland plaatsvindt.
  • Het bevorderen van de totstandkoming van adequate behandelmogelijkheden van de aandoening in Nederland.
  • Bevorderen van publieke bewustwording over de aandoening en behandeling.
  • Het praktisch adviseren en ondersteunen van lotgenoten omtrent fondsenwerving
  • Het financieel faciliteren van de medische behandelingen van andere Nederlandse patiënten.
  • Het bevorderen van de totstandkoming van een sociaal netwerk van (oud-) patiënten en hun naasten met dezelfde aandoening.

De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Wel wil de Stichting adequate fondsen verwerven om haar doelstellingen te kunnen realiseren de activiteiten die daarvoor nodig te bekostigen en zolang relevant, te blijven bekostigen.