Toekomst

De operatie van Eva in Barcelona staat gepland op 14 september 2020. Op 8 september wordt zij opgenomen in het ziekenhuis. Van 9 t/m 11 september krijgt zij verschillende vooronderzoeken. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de onderzoeken, de operatie en de tijd daarna.

Toekomst van de stichting

Naast het pimaire en meest urgente doel, het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Eva Peelen alsmede van de bijkomende onkosten, beide voor zoverre deze niet door (ziektekosten-) verzekeringen vergoed worden heeft de Stichting nog een aantal doelstellingen opgelegd voor de toekomst.

Deze doelstellingen zijn:

  • Informatieverstrekking en voorlichting omtrent de aandoening, voor diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, ouders en medici.
  • Het bevorderen dat de kosten van de benodigde behandelingen en bijkomende voor de aandoening vergoed gaan worden door de Nederlandse (ziektekosten-) verzekeringen. Dit ook als behandeling in het buitenland plaatsvindt.
  • Het bevorderen van de totstandkoming van adequate behandelmogelijkheden van de aandoening in Nederland.
  • Bevorderen van publieke bewustwording over de aandoening en behandeling.
  • Het financieel faciliteren van de medische behandelingen van andere Nederlandse patiënten.
  • Het bevorderen van de totstandkoming van een sociaal netwerk van (oud-) patiënten en hun naasten met dezelfde aandoening.

De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Wel wil de Stichting adequate fondsen verwerven om haar doelstellingen te kunnen realiseren de activiteiten die daarvoor nodig te bekostigen en zolang relevant, te blijven bekostigen.